7η ΥΠΕ: Κ.Υ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ &  Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Προκηρύξεις ΕΣΥ

Προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΠΕΡΑΜΑ ΤΥΜΠΑΚΙ-1

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. αρχίζει
στις 03-09-2018 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 21-09-2018 ώρα 23:59.