Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, Επιμελητή Β΄ ΠΕΡΑΜΑ – ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από 28-7-2016 έως και 16-8-2016.