6η ΥΠΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών στα νοσηλευτικά ιδρύματα αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ (έτος 2024)

6η ΥΠΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης έξι (6) μηνών στα νοσηλευτικά ιδρύματα αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4999/2022).

ΑΙΤΗΣΗ-ΙΑΤΡΩΝ-ΓΙΑ-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΤΟ-ΠΙΛΟΤΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ-ΚΛΙΝΙΚΗΣ-3-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-1-2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-2-2

Πηγή: 6η ΥΠΕ