6η ΥΠΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ψυχιάτρους και ψυχιάτρους παιδιών και εφήβων για στελέχωση Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Δείτε τις προσκλήσεις από την 6η ΥΠΕ:

&

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ:

&