6η ΥΠΕ-Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)