Δείτε το αρχείο: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-5.08.2019

Πηγή: 6η ΥΠΕ