6η ΥΠΕ: Ανακοίνωση θέσεων και καταλόγου επικουρικών ιατρών 23-5-2022 σε δομές μεταναστών/προσφύγων (Περιφέρειες Ηπείρου & Πελοποννήσου)

Δείτε τις ανακοινώσεις της 6ης ΥΠΕ