Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση:

6η ΥΠΕ Ανακοίνωση θέσεων επικουρικών ιατρών προς κάλυψη_20_3_17