4η ΥΠΕ: Ζητείται ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό για τους φορείς αρμοδιότητάς της (Νοσοκομεία Μακεδονίας – Θράκης)

Δείτε την επιστολή: