3η ΥΠΕ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον καταλόγου επικουρικών ιατρών έως 31/12/2020

Δείτε την πρόσκληση όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: