1η ΥΠΕ – Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ (διάφορα νοσοκομεία)

Δείτε τις προκηρύξεις στους παρακάτω συνδέσμους:

Προσοχή κάθε προκήρυξη έχει διαφορετική καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών.

 1. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Καρδιολογίας
 2. ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής
 3. ΛΑΪΚΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας
 4. ΛΑΪΚΟ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας
 5. ΕΛΠΙΣ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ
 6. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ – Προκήρυξη 5 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ και ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 7. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ)
 8. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 9. Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Νεφρολογίας ή Παιδιατρικής
 10. Π & Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Παιδιατρικής ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής Παίδων ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας (για τη Μ.Ε.Θ. Παίδων)
 11. ΣΩΤΗΡΙΑ – Προκήρυξη 2 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)
 12.  ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Προκήρυξη 3 θέσεων Επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)
 13.  ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ – Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β’ ειδικότητας Ψυχιατρικής

 

Πηγή: 1η ΥΠΕ Αττικής