Φυσική Αγωγή Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: Απασχόληση ιατρών σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2023-2024

Φυσική Αγωγή Δ/νσης Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: Απασχόληση ιατρών σε πανελλήνιους σχολικούς αγώνες ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2023-2024

Δείτε την ανακοίνωση: