ΥΥΚΑ: Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για την προκήρυξη εξειδίκευσης στην Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν

Δείτε σχετική ανακοίνωση του Υπ. Υγείας:

ΥΥΚΑ Σημαντική Ενημέρωση σχετικά με την Υποβολή Δικαιολογητικών για την προκήρυξη εξειδίκευσης στην Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

ΩΖ92465ΦΥΟ-7Δ7

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει περισσότερες της μιας θέσης.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων/Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Υγείας (δια του Γενικού Πρωτοκόλλου) από 16/11/2016 έως 5/12/2016.