Υπ. Υγείας: “Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019”

Δείτε στον παρακάτω σύνεσμο την προκήρυξη:

ΑΔΑ 6ΓΤΓ465ΦΥΟ-ΧΓΞ – Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019