Υπ. Υγείας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) Ιούλιος 2021

Υπ. Υγείας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία και Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία.

Δείτε την προκήρυξη:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-7-21 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-7-21

Λοιπά χρήσιμα έντυπα:

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ 7-2021

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ 7-2021

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

 

Πηγή: Υπ. Υγείας