Υπ. Υγείας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – ΚΥ, ΚΥ, Πολυδύναμα ΠΙ, ΠΙ και Ειδικά ΠΙ»

Δείτε την πρόσκληση: 95505 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018__signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 12-12-2018

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-12-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-12-2018

Αρχεία

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ