Υπ. Υγείας: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ ΑΔΑ 7ΝΧΡ465ΦΥΟ-Τ05

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καταθέσουν στο Υπουργείο Υγείας στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. τμήμα Ιατρών ΕΣΥ, από 14- 7- 2016 μέχρι και 29-7- 2016.