Υπ. Υγείας: Προκήρυξη κενών θέσεων για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την προκήρυξη:

YYKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ 61ΖΧ465ΦΥΟ-ΥΒ6

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας στη ( Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. τμήμα Ιατρών ΕΣΥ), από 16-2-2017 μέχρι και 10-3- 2017.