Υπ. Υγείας: Ενημέρωση σχετικά με τις μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού τη χρονική περίοδο από 1.7.2022 μέχρι 31.8.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΓΚΩΝ-για-μετακίνηση-προσωπικού-7-8-2022