Υπ. Υγείας: Απόφαση έγκρισης για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ

Δείτε τις προκηρύξεις των θέσεων ΕΣΥ όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα https://esydoctors.moh.gov.gr/Proclamation.aspx

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16/02/2021 ώρα 12.00 και λήγει στις 03/03/2021 ώρα 12.00
Λεπτομέρειες στις αποφάσεις προκήρυξης των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε. για όλες τις παραπάνω θέσεις