Υπ. Υγείας: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Συντονιστή Διευθυντή  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΡΘΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση
esycoordinatingdirectors.moh.gov.gr αρχίζει στις 16-5-2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και
λήγει στις 30-6-2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι).