Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών «Για την στελέχωση της ειδικής επιτροπής ιατρών αναφορικά με την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης»

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Ιατρών «Για την στελέχωση της ειδικής επιτροπής ιατρών αναφορικά με την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης»

Δείτε την πρόσκληση όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: