Υπουργείο Υγείας: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.»

Δείτε την απόφαση: