Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Γενικό Επιτελείο Ναυτικού: Προκήρυξη πρόσληψης Έφεδρων εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό