Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών, για επτά (7 μήνες), ήτοι από 1/6/2014 μέχρι 31/12/2014

Πρόσκληση για Ιατρό Εργασίας