Συνεργασία του Ιδιωτικού Μαιευτηρίου Πατρών με ιατρούς αναισθησιολόγους

Το Ιδιωτικό Μαιευτήριο Πατρών επιθυμεί συνεργασία με αναισθησιολόγους ιατρούς

άμεσα.

Πληροφορίες:

Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 143, 261 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 224557

Fax: 2610240941