Συνεργασία με ειδικό Ιατρό Εργασίας – Μ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία Μ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΒΕΕ αναζητεί συνεργασία με Ειδικό Ιατρό Εργασίας για κάλυψη εγκαταστάσεων της στην Πάτρα.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλώ ,επικοινωνήστε μέσω email στο [email protected]