ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ

ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ