Σκαγιοπούλειο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας: Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την Ανακοίνωση υπ. αριθ. ΣΜΕ 3/2019, που αφορά σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 27-09-2019, ημέρα Παρασκευή, και λήγει έπειτα από δέκα μέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά.