Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας “ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ” προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ Προκήρυξη θέσεων ΕΣΥ

Η αίτηση – δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας εις τριπλούν, κάθε σειρά σε ξεχωριστό φάκελο, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 22/08/2016 έως και 12/09/2016.