Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζόμενους της ΠΔΕ της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας

Αφορά σε ΩΡΛ και Κυτταρολόγους

Δείτε την πρόκληση: