Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζόμενους της Π.Δ.Ε. της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας (Αφορά σε καρδιολόγους, κυτταρολόγους και ΩΡΛ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας