Πρόσκληση ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων Ψυχιάτρων, Νευρολόγων, Καρδιολόγων, για ένταξη στο ειδικό Σώμα ιατρών Υγεινομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ (παράταση έως 15/5/2013)

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσκαλεί τους ιδιώτες ιατρούς ειδικοτήτων ψυχιάτρων, νευρολόγων και καρδιολόγων να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνονται δεκτές από 10/04/2013 έως και 25/04/2013.

Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΕΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου που αναρτήθηκε στις 4 Απριλίου 2013 σχετικά με την πρόσκληση ιδιωτών ιατρών ειδικοτήτων ψυχιάτρων, νευρολόγων, καρδιολόγων, για ένταξη στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), διευκρινίζεται ότι:

 Οι ιδιώτες ιατροί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στο ΚΕ.Π.Α. της πόλης για την οποία θα υποβάλουν αίτηση και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται καμία μετακίνηση σε οποιοδήποτε άλλο ΚΕ.Π.Α.

 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση υποβολής αιτήσεων ιδιωτών ιατρών για ενίσχυση του Ειδικού Σώματος Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνει ότι παρατείνεται μέχρι 15/05/2013 η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ιδιωτών ιατρών νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων για την ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Υπενθυμίζεται ότι οι ιδιώτες ιατροί που θα συνάψουν σχετικές συμβάσεις, μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά στο ΚΕ.Π.Α. της πόλης που θα επιλέξουν, από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη, και θα συμμετέχουν σε 5-7 επιτροπές μηνιαίως, οι οποίες διεξάγονται πρωινές ώρες.

Οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να κατατίθενται στη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου προσώπου, στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου (Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα) ενώ για τις επαρχιακές πόλεις θα κατατίθενται στα κατά τόπους Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ίδια πάντα προθεσμία.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την προκήρυξη των θέσεων, καθώς και η αίτηση για συμμετοχή στο Ειδικό Σώμα είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr) και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)», με οδηγίες για την υποβολή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

              ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

            ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ