Πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αφορά την απασχόληση ιατρών στο ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ αναφορικά με τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ

Επισυνάπτεται πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αφορά την απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ αναφορικά με τη διαχείριση των ασθενών στις κλίνες ΜΕΘ.