Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις KY – Π.Ι. άγονων & νησιωτικών περιοχών

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις κενές και κενούμενες θέσεις κέντρων υγείας – περιφερειακών ιατρείων άγονων & νησιωτικών περιοχών που προέκυψαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 4ης Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.