Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων στα Π.Ε.Δ.Υ – K.Y., Π.Ε.Δ.Υ – Π.Ι., Γ. Νοσ. – Κ.Υ. άγονων και νησιωτικών περιοχών

Δείτε την προκήρυξη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 10ος 2015

Αίτηση ΥΠΟΧΡΕΟΥ

Αίτηση επί ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 13-10-2015 έως και 29-10-2015.