Πρόσκληση ενδιαφέροντος ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για την κάλυψη θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) στα Γενικά Νοσοκομεία – ΚΥ, ΚΥ, Πολυδ. ΠΙ, ΠΙ & Ειδικά ΠΙ, Ιουνίου 2019

Δείτε την προκήρυξη και τα λοιπά έντυπα:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

43395 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019_signed

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7-6-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΙΑΤΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 736

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Φ.Ε.Κ. 2961

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2019

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 02-07-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 11-07-2019 (ΕΔΩ)