ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 25-6-2013 έως 9-7-2013
ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Υ10α/Γ.Π. Οικ. 59787/20-6-13 (ΑΔΑ: ΒΕΖΣΘ-ΣΒ9 ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

Στη 2Η Υ.ΠΕ. συμπληρώνεται 1 (μία) θέση ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ.

Στην 7Η Υ.ΠΕ. συμπληρώνεται 1 (μία) θέση ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ στο ΠΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (για το πρώην ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ).

Δεν ισχύει η θέση ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στο ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ