Ανάρτηση πίνακα  για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.
Προκήρυξη Υπ. Υγείας σε pdf
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 4-2-2013 ΕΩΣ 13-2-2013