Ανάρτηση πίνακα  για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών ιατρών.
Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε pdf
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28-2-2013 ΕΩΣ 11-3-2013