Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Διοικητή / Κοινού Διοικητή και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. (ΠΓΝΠ)

Δείτε την πρόσκληση: Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-ΠΓΝΠ