Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του Τμήματος Ιατρικής

Δείτε τις προσκλήσεις:

1) Παν-μιο Πατρών Προκήρυξη Πανεπιστημιακού υπότροφου στην Καρδιολογία 7ΛΔΣ469Β7Θ-Α6Υ

2) Παν Πατρών- πρόσκληση εκδήλ ενδιαφ. για Πανεπιστ Υπότρ στην ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΩΨ7Ω469Β7Θ-Θ91

3) Παν Πατρών – προσκλ εκδ ενδιαφ Πανεπ Υποτρ στη ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΡΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 7Ω7Ι469Β7Θ-3Ρ0