Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ιατρό εργασίας & Τεχνικό ασφαλείας στη ΔΕΥΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΑΠ

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 9/1/2014 έως 15/1/2014