Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας ιατρικών και αιματολογικών εξετάσεων για τους δικαιούχους εργαζόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Έδρας και Π.Ε. Αχαΐας

Δείτε τις προσκλήσεις:

&