Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιδιώτη Παθολογίας για το ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Συνημμένη η αριθμ.πρωτ. 17282/10-8-20 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου για έναρξη συνεργασίας με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας Παθολογίας με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Πληροφορίες
Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου
Ε.Ο. Πύργου – Πατρών
ΤΚ 27131, Πύργος Ηλείας
Τηλ. 26210 82750, 82760