Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την  απασχόληση ιατρών στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ  (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ).

Προθεσμία έως 30-6-2020

Δείτε την πρόσκληση: