ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΓΝΠ

Προθεσμία έως τις 7/3/2014 ώρα 12:00.