Προκηρύξεις Μελών ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

Πηγή: «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr)

 

Κωδικός θέσης: 895 170
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Αναπλ. Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 01/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 30/01/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 540
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. Α. ΔΕΛΙΔΗ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 544
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 587
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΑΤΡΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 968
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ κ. Ε. ΚΥΡΟΔΗΜΟ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 973
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Παθολογία
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 900 979
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 02/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 909 526
Τίτλος: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανατομία – Ιστολογία – Εμβρυολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΝΑΤΟΜΙΑ – ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 09/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 909 683
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαιδική με έμφαση στη Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης και Επανορθωτική Χειρουργική Ενηλίκων».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 09/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 909 828
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 09/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 909 894
Τίτλος: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογία»
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 09/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

 

Κωδικός θέσης: 909 972
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
Γνωστικό Αντικείμενο: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 08/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 09/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

 

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 928 802
Τίτλος: αναπληρωτής καθηγητής
Περιγραφή: Γενική Χειρουργική
Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 16/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 929 885
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 15/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 929 957
Τίτλος: Επίκουρου Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 15/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 930 027
Τίτλος: Αναπληρωτή Καθηγητή
Περιγραφή: Προκήρυξη Θέσης Καθηγητή
Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 15/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 15/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 935 021
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γνωστικό Αντικείμενο: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ -ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 17/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 18/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 941 344
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ. Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΆ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ, ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ, ΥΠΟΦΥΣΗ, ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΓΟΝΑΔΕΣ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ (ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 22/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

_______________________________________

Κωδικός θέσης: 941 539
Τίτλος: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Περιγραφή: Η Υγιεινή, ή η σύγχρονη Δημόσια Υγεία βασίζεται σε επιστημονικά τεκμήρια, τα οποία αντλούνται από τα επιστημονικά πεδία της επιδημιολογίας, της δημογραφίας, τις συμπεριφορικές επιστήμες, τις επιστήμες της υγείας και του περιβάλλοντος και άλλες συναφείς επιστημονικές κατευθύνσεις.
Γνωστικό Αντικείμενο: ΥΓΙΕΙΝΗ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 22/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή

____________________________________

Κωδικός θέσης: 941 603
Τίτλος: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Περιγραφή: Διδακτικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα της Ακτινοθεραπείας και Ακτινοβιολογίας. Ερευνητικό έργο και συγγραφικό έργο σε θέματα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Γνωστικό Αντικείμενο: ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ίδρυμα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Σχολή: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τμήμα: ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ: Αρχείο (PDF) από Ε.Τ.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 21/12/2015
Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 22/02/2016
Κατάσταση: Ανοιχτή