Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στην Οργανική Μονάδα ΨΝΘ του ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» – ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.

Προκήρυξη τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για την ΜΕΘ) του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» – ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ψυχιατρικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» – ΝΜ Κοζάνης. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 04/08/2017 έως 23/08/2017.

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Καστοριάς. Ημ.Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 28/07/2017 έως 16/08/2017.

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Νεφρολογίας του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Φλώρινας. Ημ.Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 25/07/2017 μέχρι και 14/08/2017.

Προκήρυξη μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ στο ΓΝ Κατερίνης. Ημ.Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων 21/07/2017 μέχρι και 09/08/2017.

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου. Ημ. Υποβολής αιτήσεων – δηλώσεων: από 21-07-2017 έως και 09-08-2017.

 

Πηγή: 3η ΥΠΕ Μακεδονίας