Προκηρύξεις θέσεων ΕΣΥ Ιουλίου 2020 ανά ΥΠΕ

1η ΥΠΕ

2η ΥΠΕ

3η ΥΠΕ

4η ΥΠΕ

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ Γενικού Νοσοκομείου Σερρών

5η ΥΠΕ

6η ΥΠΕ

7η ΥΠΕ